Głos z Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto
Krucjata Różańcowa w Obronie przed Terroryzmem
Film na:
Start of mission Pariacoto
Father Zbigniew Strzalkowski
Father Michal Tomaszek
Błogosławieni: O. Zbigniew Strzałkowski i O. Michał Tomaszek
Akcja 6x5 na 30 rocznicę
30. Rocznica Śmierci

Wiadomości

Misja w Peru dzisiaj