Ks. Alessandro Dordi

Urodził się 22 stycznia w 1931 r w Gromo S. Marino, we Włoszech. Po święceniach kapłańskich w latach 1954-1965 pracował w zalanym powodzią rejonie Polesine (północny wschód Włoch), następnie w latach 1966-1979 wśród emigrantów włoskich w Le Locle, w Szwajcarii , gdzie był księdzem-robotnikiem.

Od 1980 pracował w parafii Santa, w diecezji Chimbote.

W działaniach duszpasterskich integrował się ze wspólnotami rolników, z którymi realizował również liczne projekty rozwoju wsi.

Wspólne życie i praca z miejscowymi zostały uznane przez terrorystów za niebezpieczne.

Został zamordowany przez „Świetlisty Szlak” 25 sierpnia 1991 roku, gdy wracał wieczorem po odprawieniu Mszy świętej w oddalonej kaplicy.