Modlitwa dziękczynna za dar Męczenników z Pariacoto

Panie, Ty obdarowałeś łaską kapłaństwa
Twoich synów – błogosławionych Michała i Zbigniewa
oraz posłałeś ich jako zwiastunów Dobrej Nowiny w Peru.
Dziękujemy Ci za udzielenie im palmy męczeństwa
i prosimy, abyś ich wsławił również koroną świętych.

Za krew przez nich przelaną dla Ciebie,
uczyń nas świadkami wiary,
nadziei i miłości,
zachowaj nasze życie
i udziel naszej Ojczyźnie łaski pokoju.

Przyjmij do Twojego królestwa
niewinne ofiary przemocy
i daj im nagrodę wieczną.

Amen.