Kontakt

BIURO PROMOCJI KULTU MĘCZENNIKÓW Z PARIACOTO
bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14
31-537 Kraków
Biuro Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto należy do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
PROMOTOR KULTU MĘCZENNIKÓW Z PARIACOTO
br. Jan HRUSZOWIEC
kom. +48533608260
jhruszowiec@franciszkanie.pl
SEKRETARIAT BIURA PROMOCJI KULTU MĘCZENNIKÓW Z PARIACOTO
(zamówienia materiałów, zgłaszanie świadectw, obsługa medialna)
+48 12 42 86 111
Kom. +48573330313
Czynne: poniedziałek – piątek od 8.00 do 14.00
zamówienia: meczennicy@franciszkanie.pl
media, świadectwa: biuro.meczennicy@franciszkanie.pl