Relikwie I Stopnia

Relikwie I Stopnia

REKIKWIE_I STOPNIA

Podajemy następujące kryteria, o których należy pamiętać, ubiegając się o relikwie pierwszego stopnia (bardzo prosimy, aby przed napisaniem i wysłaniem podania skontaktować się z Promotorem Kultu Męczenników z Pariacoto, Br. Janem Hruszowcem OFMConv, tel. +48 533 608 260):

  • Prośby muszą być napisane na papierze firmowym, z oficjalną pieczątką i podpisem osoby odpowiedzialnej. Prośby przesłane drogą mailową lub faksem – nie będą brane pod uwagę.
  • Prośby o relikwie mogą składać jedynie proboszczowie lub przełożeni/przełożone wspólnot zakonnych, z wyraźnie podanym motywem w tekście: „Dla publicznego kultu wiernych”. Prośby składane przez osoby świeckie, bez względu na to, jaki urząd lub posługę pełnią w Kościele, lub prośby pisane przez seminarzystów – nie będą brane pod uwagę!
  • Do podania o relikwie I stopnia należy obowiązkowo dołączyć pismo od ordynariusza, w którym ordynariusz poprze przekazanie relikwii do tego miejsca. Podpis ordynariusza może być również na podaniu o relikwie.
  • Dany postulator ma do dyspozycji jedynie relikwie świętych/błogosławionych własnego instytutu/zakonu. W przypadku innych świętych/błogosławionych prośby należy kierować do właściwych postulatorów.
  • Przy konsekracji ołtarza Kościół wymaga dzisiaj relikwii „godnych”; nie ma już rozróżnienia na relikwie „pierwszej”, „drugiej”, „trzeciej” klasy.