Relikwie I Stopnia

Relikwie I Stopnia

REKIKWIE_I STOPNIA

Na oficjalnej stronie zakonu znaleźć można następujące kryteria, o których należy pamiętać ubiegając się o relikwie pierwszego stopnia:

  1. Prośby muszą być napisane na papierze firmowym, z oficjalną pieczątką i podpisem osoby odpowiedzialnej; prośby przesłane drogą mailową lub faksem – nie będą brane pod uwagę.
  2. Prośby o relikwie mogą składać jedynie proboszczowie lub przełożeni/przełożone wspólnot zakonnych, z wyraźnie podanym motywem w tekście: „Dla publicznego kultu wiernych”; prośby składane przez osoby świeckie, bez względu na to, jaki urząd lub posługę pełnią w Kościele, lub przez seminarzystów – nie będą brane pod uwagę!
  3. Nie rozdzielamy naszych męczenników. W prośbie należy zawsze  prosić o relikwie dwóch męczenników. Nie udzielamy relikwii tylko jednego męczennika.
  4. Dany postulator ma do dyspozycji jedynie relikwie świętych/błogosławionych własnego instytutu/zakonu; w przypadku innych świętych/błogosławionych prośby należy kierować do właściwych postulatorów.
  5. Przy konsekracji ołtarza Kościół wymaga dzisiaj relikwii „godnych”; nie ma już rozróżnienia na relikwie „pierwszej”, „drugiej”, „trzeciej” klasy.

Prośby o udzielenie relikwii I stopnia należy kierować pod adres:

Biuro Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto

Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
ul. Żółkiewskiego 14
31-539 KRAKÓW

Ufamy, że obecność relikwii bł. o. Michała Tomaszka i bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w wspólnotach czy parafiach przyniesie obfite owoce w życiu duchowym parafian.

Warunki, które należy spełnić w tym celu wymienione zostały na stronie: http://www.ofmconv.net/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=254&lang=pl