Numer konta bankowego

Darowizny, ofiary przeznaczone na misje i rozwój kultu naszych męczenników z Pariacoto można wpłacać na konto w banku:

ZŁOTY:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO BP SA)
Sekretariat Misyjny Prowincji Franciszkanów
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków

53 1020 2892 0000 5702 0901 2883
BIC SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL53 1020 2892 0000 5702 0901 2883

EURO:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Sekretariat Misyjny Prowincji Franciszkanów
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków

35 1020 2892 0000 5902 0901 2818
BIC SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL35 1020 2892 0000 5902 0901 2818

DOLAR USA:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Sekretariat Misyjny Prowincji Franciszkanów
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków

45 1020 2892 0000 5502 0901 2834
BIC SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL45 1020 2892 0000 5502 0901 2834