Brewiarzowe

Na zakończenie Jutrzni

  1. Boże, nasz Ojcze, na początku tego dnia składamy dziękczynienie za dar naszych braci Michała i Zbigniewa, i prosimy / niech ich przykład uczy nas jak w pełni oddawać życie na służbę miłą Tobie.

  2. W porannej modlitwie wielbimy Cię Panie za dar naszych Braci, Czcigodnych Sług Bożych Michała i Zbigniewa / i przygotowując się do dnia wyniesienia ich do chwały błogosławionych Kościoła katolickiego, / prosimy o łaskę żywej wiary i odwagi, / byśmy całe nasze życie poświęcili miłości Ciebie i naszych sióstr i braci.

 

Na zakończenie Nieszporów

  1. Chryste, Ty oddałeś życie dla naszego zbawienia, spraw, / aby ofiara, jaką złożyli nasi bracia Zbigniew i Michał / stała się zaczynem świętego życia dla nas i dla sióstr i braci / wśród których żyli i pracowali, spełniając ofiarę swego życia.

  2. Przyjmij Panie naszą wieczorną modlitwę, tak jak przyjąłeś ofiarę życia naszych Braci Michała i Zbigniewa i spraw, / byśmy przygotowując się do dnia ich beatyfikacji / sami pragnęli osiągnąć świętość / poprzez wierne wypełnianie naszego chrześcijańskiego i franciszkańskiego powołania