Głos z Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto – odcinek 164 (Polska Misja Duszpasterska pw. Trójcy Świętej w Chicago, USA)

Głos z Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto – odcinek 164 (Polska Misja Duszpasterska pw. Trójcy Świętej w Chicago, USA)

Trójcam

19 listopada 2023 r. w Kościele Trójcy Świętej w Chicago (USA) odbyła się niedziela męczenników, połączona z otwarciem wystawy poświęconej błogosławionym franciszkańskim misjonarzom – Zbigniewowi Strzałkowskiemu i Michałowi Tomaszkowi. Do tej świątyni, dokładnie 5 lat temu, uroczyście wprowadzono relikwie I stopnia męczenników z Pariacoto.

Jak zaznaczył ks. Andrzej Totzke SChr, dyrektor Polskiej Misji Duszpasterskiej, od momentu przekazania relikwii do Trójcowa zaczęła się wspólna „przygoda poznawania męczenników”, która zaowocowała m.in. pielgrzymką do Peru – do sanktuarium męczenników – w intencji Polonii oraz za wszystkich, którzy, podobnie jak błogosławieni, chcą dawać świadectwo o Bogu.

„Potrzebujemy takich świadków jak męczennicy z Pariacoto” – powiedział ks. Andrzej.

O godz. 11.00, rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył o. Piotr Sarnicki OFMConv, Delegat Prowincjała Franciszkanów na Stany Zjednoczone.

W uroczystości wziął udział Konsul Generalny RP w Chicago Paweł Zyzak wraz z rodziną; ks. Marek Smółka, Koordynator ds. Polonii w Archidiecezji Chicagowskiej (proboszcz Parafii św. Franciszka Borgii); o. Dariusz Gaczyński OFMConv, Sekretarz ds. Animacji Misyjnej; br. Jan Hruszowiec OFMConv, Promotor Kultu Męczenników z Pariacoto oraz rodzina bł. Zbigniewa Strzałkowskiego.

Oprawą muzyczną niedzielnych uroczystości zajęła się Polonijna Orkiestra Dęta Trójcowa oraz schola „Dzieci Pana Boga”.

o. Piotr Sarnicki OFMConv, który znał osobiście męczenników z Pariacoto (był wychowankiem o. Zbigniewa), podczas homilii przybliżył wiernym postaci błogosławionych franciszkanów, szczegóły ich życia, pracy misyjnej wśród chorych i ubogich, działalności duszpasterskiej i charytatywnej.

o. Piotr podzielił się również osobistymi przeżyciami z sierpnia 1991 r., gdy dotarła do niego wiadomość o śmierci współbraci w Peru.

„Zdaliśmy sobie sprawę, że słowa Jezusa o umieraniu za Niego, stały się częścią nas wszystkich. Zrozumieliśmy, że jeżeli chcesz być misjonarzem Chrystusa, musisz również być gotowy na oddanie za Niego życia w taki sposób, jaki On zechce” – powiedział delegat prowincjała.

„Oni tutaj są. Są nadziei promiennym znakiem, ich krew do nowego życia budzi nas” – cytując słowa hymnu beatyfikacyjnego, o. Piotr podkreślił, iż męczennicy są już w wielu miejscach w Polsce i na świecie, a ich kult, dzięki zaangażowaniu i współpracy, nieustannie się rozwija. Męczennicy – jak następnie dodał kaznodzieja – są obecni przede wszystkim w wielu ludzkich sercach, działają na różne sposoby i wypraszają liczne łaski u Boga, czego przykładem jest również jego własna historia i świadectwo, którym podzielił się z wiernymi.

Tuż po Eucharystii, w auli pod kościołem, miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy „Męczennicy z Pariacoto. Pomoc rozwojowa w duchu chrześcijańskim”. Ekspozycja, złożona z 9 plansz, przedstawia życie błogosławionych Zbigniewa i Michała, ich działalność misyjną w Peru.

Konsul RP Paweł Zyzak, podczas przemówienia, zaznaczył, iż misja męczenników okazała się mieć wymiar ponadczasowy – dla mieszkańców byli, i nadal są, bohaterami. Wykazując się męstwem, odwagą, mimo niebezpieczeństwa i zagrożeń „pozostali z tamtą społecznością, służyli jej, pomagali, opiekowali się i wspierali”.

„Byli ambasadorami Boga w tamtej części świata ale także ambasadorami Polski i polskości” – powiedział konsul.

Zapraszamy do obejrzenia relacji.

Głos z Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto – odcinek 164 (Polska Misja Duszpasterska pw. Trójcy Świętej w Chicago, USA):