Dziękujemy za siódmą pielgrzymkę z męczennikami z Pariacoto po USA

Dziękujemy za siódmą pielgrzymkę z męczennikami z Pariacoto po USA

Podziękowanie

Adwent dobiega i końca i zakończyła się siódma pielgrzymka z męczennikami z Pariacoto po USA, która trwała od 24 listopada do 22 grudnia 2022 r. Był to czas rekolekcji, spotkań, głoszenia, przemiany serc, nawrócenia. Za wszystko, co wydarzyło się w tym czasie dziękujmy Bogu Wszechmogącemu i Matce Najświętszej, powierzamy też napotkanych ludzi Bożej opiece. Dziękujemy za ten czas, który był czasem łaski – oczekiwania na narodziny Zbawiciela.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z tej pielgrzymki.

PODZIĘKOWANIE za 7 pielgrzymkę z męczennikami z Pariacoto po USA – 24.11-22.12. 2022 r.