Głos z Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto – odcinek 13

Przekazanie relikwii dla Parafii w Miętustwie; Niedziela Misyjna we Wrocławiu; Wiadomości o męczennikach ze Słowacji z Berezna – to wszystko w 13 odcinku „Głosu z Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto”.