Relikwie Męczenników z Pariacoto w Archikatedrze w Przemyślu

20 czerwca 2021 r. miało miejsce uroczyste przekazanie relikwii I stopnia (łac. ex ossibus, czyli z kości) błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego do Parafii Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemyślu. Parafia Archikatedralna jest drugą parafią w Przemyślu, gdzie znajdują się relikwie I stopnia Męczenników z Pariacoto.

Na początku uroczystości, po uczczeniu relikwii, ks. proboszcz Mieczysław Rusin powiedział: „Bogu niech będą dzięki za ten dar świętych Męczenników, którzy wyszli z polskiej ziemi, dali świadectwo miłości o Chrystusie i o drugim człowieku na ziemi Ameryki Łacińskiej w Pariacoto (…) Niech będzie Bóg uwielbiony w swoich aniołach za ten dar obecności tych błogosławionych męczenników, od dzisiaj obecnych w naszej wspólnocie parafialnej. Niech nam pomagają miłować Pana Boga, być Jego świadkami i też niech nam wypraszają łaski powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, aby i z naszej parafii też byli posłani ci ambasadorowie wiary chrześcijańskiej, miłości Pana Boga i drugiego człowieka”.

W homilii o. Andrzej Prugar OFMConv, franciszkanin, nawiązują do czytań mszalnych ukazał Męczenników, jako tych, którzy świadczyli o miłości Boga i z miłości do Niego dawali siebie innym. O. Andrzej mówił: „To byli ludzie, którzy wiedzieli po co przyszli do zakonu, po co żyją, po co są na tym świecie i co chcą robić jako kapłani. Już w seminarium złożyli podanie o misje. Chcieli głosić Chrystusa najuboższym, w najtrudniejszych warunkach. Nie przygoda, nie wyjazd do Ameryki, tylko oddanie siebie. Długo czekali według nich na to – jeden z nich rok, drugi dwa lata, czekali w seminarium. (…) To pragnienie, żeby siebie tam dawać było związane z ryzykiem, ponieważ Peru w tych latach 70 – tych, 80 – tych i 90-tych było opanowywane przez Sendero Luminoso („Świetlisty Szlak”). Była to organizacja terrorystyczna. Szerszy zasięg miała ta rewolucja komunistyczna, przewrót społeczny przez rewolucję. Wiemy jak to się skończyło, w Polsce też. (…) Ta organizacja „Świetlisty Szlak” to nie była droga do światła, ale przemoc, wymuszanie, oni terroryzowali ludzi, zginęło w Peru z ich rąk kilkanaście tysięcy ludzi (…).
Oni wiedzieli o tym ,ale nie pojechali tam uprawiać polityki, tylko żeby zanieść Chrystusa i liczyli się z tym, że może się wydarzyć cos, co dla nich będzie trudne”.

Ojciec Andrzej, który znał Męczenników osobiście, wspomniał słowa bł. Michała, które ten wypowiedział w Pieńsku, żegnając się z parafianami, wśród których przez rok posługiwał: „Jak misjonarz jedzie na misje, to musi się liczyć z tym, że może nie wrócić”. Kaznodzieja szukał też odpowiedzi na pytanie, dlaczego bł. Michał i bł. Zbigniew zostali zamordowani. Przyczyną ich śmierci była wiara w Chrystusa, a co za tym idzie - oddanie się z miłością ludziom, którym głosili Ewangelię. Franciszkanin zauważył, że Męczennicy „Byli za bardzo kochani przez lud i mieli wpływ na ludzi”, dlatego - według słów jednego z terrorystów – zostali rozstrzelani. „Oni dają siebie w tym, co czynią, dlatego Indianie ich pokochali. Indianie, ludzie prości z gór szli za ojcami, a to było zagrożenie dla rewolucji. Byli kochani, bo kochali ludzi. Zginęli, bo rozbudzili w ludziach miłość do Boga” – zauważył franciszkanin.
Śmierć Męczenników z Pariacoto stała się iskrą, która rozpala serca miłością do Boga, a ich relikwie I stopnia znajdują się już w 439 miejscach na świecie. „Ojcowie Zbigniew i Michał stają się wstawiennikami na całym świecie. I tam, gdzie są i są szczerze wzywani – pomagają” – mówił o. Andrzej.

21 czerwca 2021 r., w przemyskim Radiu Fara podczas poniedziałkowej audycji „Rozmowy dnia” przy radiowym mikrofonie gościem był br. Jan Hruszowiec, franciszkanin, promotor kultu pierwszych polskich misjonarzy męczenników, bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka. Audycję prowadziła s. Wiktoria Komańska SFMI.

Film z uroczystości w Parafii Archikatedralnej w Przemyślu:

PRZEMYŚL - KATEDRA - Parafia Archikatedralna pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Przekazanie relikwii męczenników z Pariacoto - 19-20-06.2021r. BIURO PROMOCJI KULTU MĘCZENNIKÓW Z PARIACOTO - bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa

 

Audycja o Męczennikach z Pariacoto w Radiu Fara:

Rozmowa dnia: O kulcie polskich męczenników z Pariacoto, bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka

 

Comments are closed.