Relikwie Męczenników w Klasztorze Sióstr Klarysek w Ekwadorze

31 stycznia 2022 r. relikwie I stopnia Męczenników z Pariacoto zostały przekazane do Klasztoru Sióstr Klarysek pw. Matki Bożej Pokoju i św. Klary w Gruta de La Paz. Przekazanie relikwii było możliwe dzięki pomocy Fundacji Róże Maryi, a relikwie przekazał o. Zbigniew Kubit OFMConv. Jest to już szóste miejsce w Ekwadorze, gdzie znajdują się relikwie Męczenników z Pariacoto.
W Gruta de la Paz (Grota Pokoju) znajduje się grota w skale, z której wypływa podziemna rzeka. Znajduje się tam kaplica Matki Bożej, do której przybywają pielgrzymi z całego świata.

Pełną listę miejsc, gdzie w Polsce i na świecie znajdują się relikwie błogosławionych Męczenników z Pariacoto można znaleźć tutaj:

krucjata.franciszkanie.pl

Film z przekazania relikwii do Klasztoru Sióstr Klarysek w Ekwadorze:

EKWADOR-GRUTA DE LA PAZ - Siostry Klaryski - Przekazanie relikwii męczenników z Pariacoto - 31.01.22

Comments are closed.