Relikwie Męczenników w Birczy. Głos z Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto – odcinek 43

18 lipca 2021 r. w Parafii pw. św. Stanisława Kostki miało miejsce uroczyste przekazanie relikwii I stopnia Męczenników z Pariacoto. Historia parafii w Birczy sięga XV w., kiedy to parafia została ufundowana i erygowana. W 1603 r. zbudowano (nieistniejący już) kościół drewniany pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z fundacji Jana i Szymona Błońskich. Kościół ten został rozebrany w 1920 r., a na jego miejsce wybudowano nową świątynię murowaną w stylu neoromańskim. Sama miejscowość także posiada bogatą historię, a na miejscowym cmentarzu znajdują się groby powstańców styczniowych. Relikwie zostały przekazane przez o. Dariusza Gaczyńskiego OFMConv na ręce ks. proboszcza Stanisława Kota. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z tej uroczystości:

Głos z Biura Promocji Męczenników z Pariacoto – odcinek 43 (Bircza 18.07.2021 r.)

 

Comments are closed.