Radosnego Alleluja!

Pokój i Dobro!

Oto zbliża się szczególny czas upamiętniający Mękę Pańską i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Umiłowany Syn Boży przelał swoją krew na odkupienie win całego świata, oswobodził dusze z węzłów grzechu, ofiarując wielki dar, jakim jest zbawienie. Życie Mesjasza oraz śmierć na krzyżu ukazują nam siłę wszechobecnej miłości Boga do ludzi, a także istotę kierowania się w naszych uczynkach nauką płynącą z Bożego miłosierdzia.

Błogosławieni Zbigniew Strzałkowski oraz Michał Tomaszek podjęli trudną misję naśladowania Chrystusa. Pomimo trudności i niebezpieczeństw trwali w ufności wobec Bożego planu. Z zaangażowaniem nieśli pomoc chorym, ubogim, potrzebującym. Pełni uwielbienia do Stwórcy oraz drugiego człowieka realizowali swoje powołanie. Oddając życie za Chrystusa, stali się Orędownikami pokoju i miłości oglądającymi dziś Oblicze naszego Pana, który zwyciężył śmierć.

Naszym Czytelnikom życzymy, aby Zmartwychwstały Jezus wypełnił Wasze serca miłością, dobrem i pokojem. Niech umocni w Was wiarę, pomnoży siłę wobec nieprzychylnych zdarzeń oraz obdarzy zdrowiem i opieką.
Niech ojcowie Zbigniew i Michał wyjednają wiele łask i wspomogą swym wstawiennictwem w każdej prośbie zanoszonej Bogu.
Radosnego Alleluja!

Pracownicy Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto

 

Comments are closed.