Pierwsza magisterka o Męczennikach z Pariacoto!

Z radością informujemy, że została obroniona pierwsza praca magisterska o Męczennikach z Pariacoto. Jej autorem jest diakon Wiktor Maria Mieleszko OFMConv pochodzący z Białorusi.

Brat Wiktor wstąpił do zakonu franciszkanów (Prowincja Matki Bożej Niepokalanej) w 2012 r., 21 września 2020 r. złożył śluby wieczyste w rodzinnej parafii Matki Bożej Anielskiej w Grodnie. 30 stycznia 2021 r wraz z innymi braćmi zakonnymi przyjął święcenia diakonatu z rąk bp. Marka Marczaka.

Praca magisterska zatytułowana „Męczeństwo błogosławionych o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego jako ukoronowanie powołania misyjnego” powstała w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach pod kierunkiem o. dr. Ireneusza Klimczyka OFMConv. We wstępie do pracy brat Wiktor napisał:
„Z chwilą wyniesienia o. Michała i o. Zbigniewa na ołtarze, dnia 5 grudnia 2015 r. w Chimbote, ofiara ich męczeńskiej śmierci zaczęła przynosić obfite owoce nawrócenia i pokoju. Język miłości, którym przemówili współcześni misjonarze, okazał się czytelny i zrozumiały nie tylko dla Kościoła w Peru, ale i na całym świecie. Niestety, ludzie wciąż są zmuszeni walczyć z przemocą, nieposzanowaniem godności ludzkiej, terroryzmem. Chrześcijanie każdego dnia są prześladowani za wiarę. Dlatego przykład heroicznej postawy o. Michała i o. Zbigniewa jest ciągle aktualny i wart analizy”.

W pracy znajdziemy wnikliwe opracowanie życia błogosławionych, ich drogi na ołtarze, specyfiki pracy misyjnej. We wnioskach końcowych brat Wiktor, na podstawie homilii beatyfikacyjnej, pisze o potrójnym przesłaniu, jakie błogosławieni franciszkanie zostawili dla nas: przesłanie wiary, miłości i wierności. Miłość jest tym, co uzdalnia ludzi do realizacji powołania, zarówno w życiu świeckim, jak i zakonnym czy kapłańskim. Brat Wiktor zauważa: „Ona [miłość] była motywacją do ofiarnej pracy misyjnej, do całkowitego zapomnienia o sobie, do służby bliźniemu. Kochając wszystkich bezinteresownie, własnym przykładem dali dowód, że miłość w dzisiejszym świecie ma ogromną moc i tylko ona jest zdolna pokonać wszelkie zło”.

Zło można pokonać poprzez miłość, a ta znajduje swój wyraz w wielu gestach i uczynkach dnia codziennego, w modlitwie i uczestniczeniu w życiu sakramentalnym Kościoła. Znajduje także swój wyraz w wychodzeniu ku innym, co od wieków jest obecne w posłudze duszpasterskiej franciszkanów. Bracia z Seminarium Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach podejmują dzieła niesienia Ewangelii tam, gdzie nie jest łatwo dotrzeć, ale można to zrobić za pomocą muzyki. Jedną z takich inicjatyw, w której udział brał również autor pracy magisterskiej, jest FRS, czyli FranciszkańskiRapSession. To inicjatywa młodych franciszkanów, którzy poprzez rap chcą dzielić się swoją wiarą i w taki sposób głosić Ewangelię - Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Inną inicjatywą muzyczną są nagrania zespołu „Pokój i Dobro” tworzonego przez kleryków WSD Franciszkanów w Łodzi - Łagiewnikach. Zespół ten nagrał ostatnio płytę pt. „Bracia Wilcy”. Ta płyta to manifestacja franciszkańskiej – Boże wizji świata, człowieka i całego stworzenia, które zostało umiłowane przez Boga i jest wezwane do tego, aby z Bogiem w tej łączności pozostać.

Życzymy bratu Wiktorowi opieki Męczenników z Pariacoto na dalszej drodze zakonnego powołania i dziękujemy za podzielenie się z nami efektami swojej pracy oraz nadesłanie do Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto egzemplarza już wydrukowanej pracy magisterskiej.

Zapraszamy i zachęcamy innych braci studentów, kleryków i osoby świeckie do podejmowania zagadnień związanych z misją błogosławionych franciszkanów Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego.

Zobacz utwór „Bracia Wilcy” zespołu „Pokój i Dobro” promujący najnowszą płytę zespołu:

Pokój i Dobro „Bracia Wilcy”

FRS (FranciszkańskiRapSession)- Sezon 2 – Zapowiedź

image_pdfimage_print

Comments are closed.