60 – ta rocznica urodzin bł. Michała Tomaszka

23 września 1960 roku, późnym popołudniem, w Łękawicy przyszedł na świat bł. Michał Tomaszek. Wcześniej urodził się jego brat bliźniak Marek. Rodzicami byli Mieczysława (nazywana Barbarą) i Michał Tomaszek. Chłopcy zostali ochrzczeni miesiąc później w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Łękawicy. Dziś wspominamy 60 – tą rocznicę urodzin bł. Michała Tomaszka.
Bł. Michał już w podaniu o przyjęcie do zakonu napisał, że chce pracować na misjach: „Pragnieniem moim jest praca na misjach, by w ten sposób służyć Bogu i Niepokalanej”. To pragnienie spełniło się w 1989 roku, gdy w sierpniu wylądował w Limie, aby stamtąd wyruszyć na placówkę misyjną do Pariacoto, gdzie od kilu miesięcy byli już ojcowie Jarosław Wysoczański i bł. Zbigniew Strzałkowski. Przez miejscowych – niewysokich raczej Indian – nazywany był Miguelon (Michalisko), ponieważ górował nad nimi wzrostem. Pariacoto stało się szybko jego domem, o czym pisał w jednym z listów do bliskich: „Muszę Wam powiedzieć, że mi się tu bardzo podoba, czuję się jak w domu, widok tych gór jest jakby od urodzenia dla mnie przeznaczony, wcale nie czuje się tej odległości, jaka nas dzieli, a kiedy się modlę, to czuję was tak blisko, nawet bliżej niż w Pieńsku” (fragment Listu do Domu Rodzinnego z 20 sierpnia 1989 roku).
Polecajmy dziś opiece bł. Michała Tomaszka zwłaszcza ludzi młodych, z którymi jako duszpasterz miał świetny kontakt. Już na pierwszej placówce w Pieńsku dał się poznać, jako duszpasterz dzieci i młodzieży, a w Pariacoto nie było dnia, aby młodzi nie przychodzili na parafię, żeby brać udział w różnych spotkaniach duszpasterskich.

 

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Michała Tomaszka, Męczennika z Pariacoto, za dzieci
Panie Jezu Chryste, który z miłością pochylałeś się nad dziećmi, brałeś je w objęcia, i błogosławiłeś je (zob. MK 10,13-16), prosimy Cię za wstawiennictwem bł. Michała, przyjaciela i opiekuna dzieci i młodzieży, abyś otaczał opieką wszystkie dzieci świata. Prosimy Cię szczególnie:
● za dzieci chore i cierpiące, aby towarzyszyli im kochający rodzice, opiekunowie i krewni oraz ofiarni lekarze, pielęgniarki i wolontariusze;
● za dzieci krzywdzone, ofiary wojen, wyzysku, niewolnictwa, głodu i niesprawiedliwości, o nawrócenie prześladowców oraz naprawienie zła i zgorszenia;
● za dzieci pozbawione rodzin, odrzucone, dyskryminowane z rozmaitych powodów i pozbawione dostępu do edukacji, aby znalazły oddanych wychowawców, którzy pomogą im rozwinąć posiadane talenty i dobrze przygotować się do dorosłego życia;
● za dzieci w łonie matek, aby zostały przyjęte z miłością i szacunkiem;
● za dzieci pozbawione wychowania religijnego, aby spotkały na swojej życiowej drodze autentycznych świadków Jezusa Chrystusa;
● za wszystkie dzieci świata, aby rozwijały się pomyślnie, wzrastając w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi (zob. Łk 2,52).
Niech bł. Michał, ofiarnie służący dzieciom, uczący ich modlitwy, głoszący im Ewangelię, zaradzający ich potrzebom, pochylający się nad chorymi dziećmi, wyprasza dla każdego dziecka potrzebne łaski. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Modlitwa cyt za: Modlitewnik Czcicieli Męczenników z Pariacoto, Kraków 2019, s. 309-310)

image_pdfimage_print

Comments are closed.