Słowo abp. Stanisława Gądeckiego podczas dziękczynienia w Pariacoto

Błogosławione Pariacoto, cała parafia, błogosławiona diecezja Chimbote, błogosławiona Polska, Błogosławione Peru! Błogosławione te społeczności, które otrzymały świadectwo męczeństwa ze strony o. Michała i o. Zbigniewa.  Błogosławieni Męczennicy uczestniczyli w tej walce, która toczy sie od początku upadku pierwszego człowieka aż do końca świata. Ta walka toczy się także i dla nas, toczy się także w naszym czasie i toczy się w sercu każdego z nas. Tę walkę najprościej, najjaśniej i najbardziej doskonale wyraził św. Augustyn w powiedzeniu amor sui usque ad contemptum Dei, i amor Dei usque contemptum sui; co znaczy „Miłość własna aż do wzgardzenia Bogiem”, a z drugiej strony „miłość Boga, aż do wzgardzenia sobą.”

Ci, którzy walczyli przeciwko obu ojcom, a także przeciwko Peru, byli ogarnięci miłością siebie i wszystkim tym, co idzie za miłością własną.  Oni przeciwnie - Męczennicy poszli za tym powiedzeniem św. Augustyna – Amor Dei usque contemptum sui - „Miłość Boga, aż do wzgardzenia sobą”. Nie uważali swojego życia doczesnego za wartość najwyższą. Męczeństwo i świadectwo męczenników jest dla nas osobiście bardzo ważne. Jest ważne dlatego, że potwierdza, to powiedzenie, które  mówi, że zła nie można czynić sempre i ad sempre,  że zła nie może człowiek czynić zawsze i nie może czynić w żadnych okolicznościach. I to jest właśnie to przesłanie, które niosą dla nas Męczennicy i które jest ważne także dla każdego z nas. Zła nie wolno nam czynić nigdy, ani w żadnej postaci. Męczennicy są dla nas ważni, również dlatego, ponieważ oni odkrywają nasze wewnętrzne pragnienie dojrzałości. To wszystko, co każdy z nas niesie w swoim sercu; dojrzałość, która jest potrzebna do Królestwa Bożego.  Do tych wszystkich podziękowań, które zostały już wypowiedziane, chciałbym szczególnie podziękować jeszcze raz Prezydentowi Episkopatu Peru, wszystkim tutaj obecnym biskupom i kapłanom, wszystkim siostrom zakonnym, wszystkim obecnym tutaj wiernym. Niech Pan trzyma w swojej opiece Pariacoto i niech trzyma w opiece Peru.

Pariacoto, 6 grudnia 2015 r. Abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski

opr. AK, fot. AK

image_pdfimage_print

Comments are closed.