Nie bądź chrześcijaninem light!

Męczennicy
z Pariacoto w Filadelfii

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w Parafii pw. św. Wojciecha w Filadelfii były niezwykłym wydarzeniem. Nikt, nawet sam duszpasterz tutejszej parafii – ks. Jan Palkowski ‑ nie spodziewał się, że bł. Męczennicy z Pariacoto przyciągną na nauki rekolekcyjne aż tylu wiernych.

„Z męczennikami z
Pariacoto czekamy na Zmartwychwstanie Pana” 
‑ to tytuł rekolekcji, które w dniach od 16 do 19 marca 2019 r. głosił
o. Dariusz Mazurek, franciszkanin na co dzień posługujący w Peru. Każdego dnia
wierni mieli także możliwość zapoznać się z publikacjami dotyczącymi bł. Męczenników
i porozmawiać o ich życiu z br. Janem Hruszowcem, franciszkaninem i promotorem
kultu bł. Męczenników z Pariacoto.

Za
wszystkim co siódme

Parafia św. Wojciecha została ustanowiona w 1904 r. Dziś skupia różne środowiska, w tym także liczną
Polonię mieszkającą w tym mieście. Dlatego też, poza Mszami św. w języku
angielskim, były także te w języku polskim.

Rekolekcje rozpoczęły się w sobotę 16 marca, a zakończyły we wtorek 19
marca. W niedzielę w czasie Mszy św. o 10. 30 miała miejsce uroczysta
instalacja relikwii 1 stopnia bł. Męczenników z Pariacoto.

Kazanie w czasie tej
Mszy św. o. Dariusz Mazurek, ubrany w fioletowy ornat i kolorową, andyjską
stułę rozpoczął słowami: Chciałbym
powiedzieć Wam o Panu Jezusie i o naszych braciach męczennikach, którzy w 1991
r. zginęli w Pariacoto za wszystkim co siódme. Za siódmą górą, za siódmą rzeka,
w odległej wiosce, w Andach…
Rekolekcjonista mówił też, że motywem przewodnim
pracy na misjach, jaką podjęli bł. Michał i bł. Zbigniew, było kochać Pana
Boga, aż po oddanie życia. Bł. Zbigniew jeszcze w Polsce, tuż przed wyjazdem do
Peru, powiedział, że na misjach trzeba być gotowym na wszystko.

Modne
słowo light

Zwracając się do dzieci
o. Dariusz zapytał, czy wiedzą co znaczy słowo light. Rekolekcjonista zauważył, że dziś produkty light, czyli o zmniejszonej zawartości
kalorii, cukru itd. są bardzo modne, a niektórym osobom nawet zalecane.
Istnieją jednak dziedziny życia, w których nie powinniśmy być light. Rodzice nie mogą kochać dziecka tylko trochę, light, małżonkowie nie
mogą być sobie wierni tylko trochę
, light
– mówił o Darek. ‑ Nie można być
chrześcijaninem light, czyli takim, który tylko trochę kocha, trochę jest
wierny, trochę się angażuje
– dodał i zauważył, że doskonale czuł to bł.
Zbigniew, który w homilii wygłoszonej w czasie ostatniej swojej Mszy św., odprawionej
tuż przed porwaniem przez terrorystów i męczeńską śmiercią, mówił, że trzeba być
Panu Bogu wiernym.

Rekolekcjonista zachęcał
też, aby za wstawiennictwem Męczenników z Pariacoto powierzać chorych, prosić
Pana Boga o potrzebne łaski, ale też, aby widzieć w nich przykład do
naśladowania w codziennym życiu. Bo oni – jak zauważył o. Dariusz ‑ będąc na misjach, gdzie warunki były trudne,
parafia wielkości archidiecezji krakowskiej obejmowała kilkadziesiąt wiosek rozsianych
po Andach, nie rezygnowali w obliczu trudności. Ufali Panu Bogu
. Bł. Męczennicy nie byli franciszkanami „tylko
trochę, „light”, ale ufali Bogu całym sercem.

Otwarcie
serc

Brat Jan Hruszowiec
zauważył, że rekolekcje z bł. Męczennikami z Pariacoto otworzyły serca wielu
ludzi. Co ciekawe, z franciszkanami nawiązały kontakt osoby, które osobiście
znały bł. Michała Tomaszka, jeszcze z czasów jego pobytu w Pieńsku i
zaangażowania w ruch oazowy. Rekolekcje z bł. Męczennikami z Pariacoto
sprawiły, że obudziły się w tych osobach wspomnienia – pojawiły się zdjęcia,
świadectwa.

Rekolekcje w Filadelfii
to pierwsze spotkanie z wiernymi na terenie USA w czasie Wielkiego Postu 2019. Wszystkich
Czytelników prosimy o modlitwę w intencji kolejnych spotkań – aby Bóg przez wstawiennictwo
bł. Męczenników z Pariacoto – przemieniał serca ludzi i prowadził ku sobie. A w
najbliższym czasie wiernych z USA zapraszamy na kolejne spotkania do Sumitmit
(24 marca), Libertyville (31 marca) i Bostonu (od 6 do 7
kwietnia).

Anna Dąbrowska, Biuro Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto

Tekst ukazał się na: http://www. franciszkanie.pl