Lima: dziękczynienie za błogosławionych we franciszkańskiej parafii

Wierni w Peru pozostają w atmosferze radości i wdzięczności za nowych błogosławionych Kościoła - o. Michała i o. Zbigniewa. 7 grudnia świętowano w Limie, w parafii prowadzonej przez franciszkanów z krakowskiej prowincji.

Na początku modlitewnego spotkania odsłonięto dwa malowidła z wizerunkami błogosławionych umieszczone w krzyżu, który znajdował się w prezbiterium. Obrazy wkomponowane w krzyż zostały namalowane już wcześniej, jednak nie można było ich przed beatyfikacją pokazać wiernym. Do tej pory zasłonięte były obrazami aniołów. Msza dziękczynna w Limie była pierwszym oficjalnym momentem po beatyfikacji, w którym wierni mogli zobaczyć krzyż z wizerunkami Męczenników z Pariacoto.

Mszy świętej, która rozpoczęła się o godzinie 20:00 przewodniczył Minister Generalny Zakonu Franciszkanów o. Marco Tasca. Do franciszkańskiej parafii w Limie tego wieczoru przybyli także bracia z rady Generała Zakonu, Prowincjał krakowskiej Prowincji o. Jarosław Zachariasz, biskupi z Polski oraz inni franciszkanie z różnych stron świata. W homilii Minister Generalny zwrócił uwagę na trzy wartości, których uczą nas Męczennicy z Pariacoto. Pierwszą z nich jest odwaga w podejmowaniu nowych zadań i wyzwań. Drugim jest dar dzielenia się z innymi, który pozwalał przezwyciężać podziały istniejące w społeczeństwie. Kolejnym jest wartość ubóstwa, której w swoim życiu nie traktowali ideologicznie, ale była przez nich autentycznie przeżywana.  Ojciec generał zastanawiał się także, jaka odpowiedź na ten wielki dar beatyfikacji powinien dać Zakon. Podzielił się pragnieniem, by w niedługim czasie otworzyć nową misję pod patronatem bł. Zbigniewa i bł. Michała. Tą refleksję skierował szczególnie do Prowincji Krakowskiej jako największej w Zakonie oraz do pozostałych obecnych na uroczystości polskich prowincjałów.

O. Marco Tasca podczas mszy świętej poświęcił obraz Męczenników z Peru oraz relikwiarze bł. o. Michała Tomaszka i bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Ojciec Prowincjał Jarosław Zachariasz rozdał koncelebrującym kapłanom obrazy franciszkańskich męczenników z ich relikwiami drugiego stopnia.

Przed zakończeniem liturgii, emerytowany biskup diecezji Chimbote, bp Luis Bambaren w zaimprowizowanym przemówieniu wspominał niektóre momenty procesu beatyfikacyjnego i podziękował franciszkanom za ich ofiarne zaangażowanie.

Po mszy świętej zgromadzeni na modlitwie mogli również otrzymać obrazki z kawałkami materiału z ubrań franciszkańskich misjonarzy. Wielu wiernych czciło nowo błogosławionych poprzez ucałowanie ich relikwii pierwszego stopnia, umieszczonych w poświęconych przez Ministra Generalnego relikwiarzach.

Agnieszka Kozłowska

image_pdfimage_print

Comments are closed.