Franciszkańskie rekolekcje i kaplica ku czci św. Antoniego i Męczenników z Pariacoto w Lubawie

Od 15 do 18 marca 2020 r. w parafii św. Michała Archanioła i św. Jana Chrzciciela w Lubawie odbędą się rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi bp Edward Kawa, franciszkanin, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej. Rekolekcje w duchu franciszkańskim są w parafii prowadzone od 2016 r., a sama parafia ma bogatą franciszkańską historię.

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie została erygowana w 2000 r. i wydzielona z parafii pw. św. Anny, ale kościół parafialny pochodzi z początku XVII w. Jest to druga świątynia, bo pierwszy kościół drewniany powstał już w 1366 r. Od 1502 r. w tym miejscu byli obecni franciszkanie, najpierw sprowadzeni z Saksonii, a potem z terenów polskich. Na miejscu drewnianej świątyni powstała nowa – murowana, która istnieje do dziś. W kościele można zobaczyć unikatowe stalle z wizerunkami świętych franciszkańskich, zabytkowy rzeźbiony strop. Od 2012 r. proboszczem parafii jest ks. dziekan Marcin Staniszewski, kapłan diecezjalny, który, jak sam mówi, w chwili objęcia parafii spotkał się z dwiema rzeczywistościami. Pierwszą, było istniejące w parafii nabożeństwo ku czci św. Ojca Pio. Drugą, pragnienie parafian, aby w parafii powstał Trzeci Zakon Franciszkański.

W parafii są obecne relikwie św. Franciszka z Asyżu, św. Ojca Pio, a także, od 2017 r.  błogosławionych franciszkanów: Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, Męczenników z Pariacoto zamordowanych przez terrorystów w 1991 r. W tym roku w czasie rekolekcji wielkopostnych bp Edward Kawa poświęci kaplicę ku czci św. Antoniego i błogosławionych Męczenników z Pariacoto. W czasie Mszy św. o 10.30 15 marca zostaną także w parafii uroczyście zainstalowane relikwie św. Antoniego z Padwy.

Kult świętych franciszkańskich jest w parafii żywy, nie tylko za sprawą powołanego do życia Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, ale także licznych grup duszpasterskich. Ks. Proboszcz zaznacza, że nie chodzi o kolekcjonowanie relikwii, ale o to, aby święci byli w parafii odpowiedzialni za konkretne dzieła. Dlatego za sprawą błogosławionych Męczenników z Pariacoto każdego 7 dnia miesiąca (7 czerwca przypada ich wspomnienie liturgiczne) parafianie modlą się za ich wstawiennictwem o dar poczęcia dla małżeństw borykających się z bezpłodnością, a także w intencji dzieci poczętych, o szczęśliwe narodziny.

Wiele im zawierzam. Jestem przekonany, że ci błogosławieni i święci są pośród nas. Tak, każda łaska, którą daje Pan jest cudem – mówi ks. Marcin Staniszewski. Już dziś zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych, jakie odbędą się w parafii pw. św. Michała Archanioła i św. Jana Chrzciciela w Lubawie.

 

 

 

image_pdfimage_print

Comments are closed.